PRÀXIES BUCOFONATÒRIES

L’objectiu principal que pretenem a través de les pràxies bucofonatòries és treballar la funcionalitat i mobilitat dels òrgans orofacials. Mitjançant l'ús de  pràxies bucofonatòries (labials, linguals etc...) el mestre pot detectar dificultat de parla en els infants i prevenir trastorns de llenguatge com dislàlies.
Alguns dels objectius que pretenem assolir mitjançant el treball de pràxies serien aquests:
- Potenciar l’agilitat, mobilitat, pressió labial
- Adquirir control, tonicitat i força lingual, labial, bucal i de respiració.
- Aconseguir una correcta deglució
- Ajustar fonèticament els sons significatius de la llengua d’aprenentatge

A continuació posarem un vídeo senzill per tal que des de casa també pugueu treballar diferents pràxies amb els vostres fills:

http://www.youtube.com/watch?v=dm7o44GVYa4